Our Services in Wales

Bipolar UK’s services and support operate across Wales

We provide a range of services including:

If you're interested in hearing more about our services in Wales, contact us on 01633 244244 or walesinfo@bipolaruk.org.uk


Ein Gwasanaethau yng Nghymru

Mae gwasanaethau a chymorth Bipolar UK ar gael ledled Cymru

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys:

  • Dros 15 o grwpiau hunangymorth
  • Ein gwasanaeth Mentora Cyswllt sy'n cynnig cymorth yn y gymuned i unigolion y mae Bipolar yn effeithio arnynt.
  • Codi ymwybyddiaeth, ymgyrchu a llunio polisi ar y cyd â sefydliadau gwirfoddol eraill a Llywodraeth Cymru.

Os hoffech glywed rhagor am ein gwaith a'n gwasanaethau yng Nghymru, mae croeso i chi siarad ag aelod o'n tîm yng Nghasnewydd ar 01633 244244 / walesinfo@bipolaruk.org.uk

 

 

 

Donate

Make a donation today and help
us support people affected by bipolar.

Donate Here

Join our
eCommunity

Our vibrant & supportive online discussion forum.

Join our eCommunity